Taalcarrousel

Elkaars taal oefenen en cultuur ontdekken door leuke en interessante bijeenkomsten!
Het is meer dan alleen praten!

Wat is Taalcarrousel?

Taalcarrousel is een taaloefenmoment in twee talen: deelnemers oefenen naast Nederlands ook een andere taal. De deelnemers zijn Nederlandstaligen die een bepaalde taal willen oefenen en anderstaligen die die taal spreken als moedertaal en hun Nederlands willen oefenen.

Je gaat ongedwongen met elkaar in gesprek in kleine groepen, zodat iedereen aan bod komt. Je spreekt afwisselend de ene en dan de andere taal. Oefenmateriaal helpt om het gesprek in gang te zetten en te houden. Taalcarrousel geeft jou de kans de taal te horen, de taal te spreken en feedback te krijgen. Zo kan je de taal onderhouden en verbeteren en overwin je je spreekangst.

Gelijkwaardigheid en wederkerigheid staan als vanzelf voorop. Anderstaligen helpen Nederlandstaligen en vice versa. ‘Iedereen leraar, iedereen leerling’ is het motto. Je leert elkaars wereld kennen door er samen over te praten en samen dingen te doen. Het ontmoetingsaspect is even belangrijk als de taal oefenen.

Taalcarrousel is géén taalles. Taalcarrousel is een van de vele initiatieven die taal stimuleren in Vlaanderen. Meer taalinitiatieven: Oefen je Nederlands in Antwerpen (nederlandsoefenen.be)

Taalcarrousel werd in 2010 in gang getrokken door Avansa regio Antwerpen (toen Vormingplus) en wordt sinds 2021 verdergezet door een groep begeesterde vrijwilligers.